Društvo Ljubiteljev Jaslic Slovenije (SI)

President:
Father Robert Bahčič
Brezje 72
SL-4243 Brezje
Slovenija