Ghaqda Hbieb Tal-Presepju Ghawdex-Malta 1985 Association of Friends of the Crib Gozo-Malta (MT)

President:
Mr. John M Cassar
Malta

Organisation’a address:

26 Triq id-duluri, San Lawrenz
Gozo SLZ 1263
Malta